FRONTLINE פלוס לכלבים (10-20 ק"ג)

Ebay איביי

שמירהנשמרRemoved 0

פרונטליין פלוס ® לכלבים (10-20 ק"ג)

פרונטליין הוא מחסל הפרעושים והקרציות הכי מפורסם.

פועל מהר
מחסל את הפרעושים בתוך 24 שעות ואת הקרציות תוך 48 שעות.

נשאר פעיל במחזור הדם
איפול אחד הורג פרעושים בוגרים למשך 4-8 שבועות ומונע ההתפתחות של הביצים והזחלים למשך 6 שבועות.
פרונטליין פלוס ®  לכלבים הורג קרציות ויעיל למשך 4 שבועות.

במקרים קשים של פרעושים ובמקרים של כלבים אלרגיים מומלץ להשתמש בפרונטליין פלוס ® בכל חודש.

עמיד במים
אין בעיה לרחוץ את הכלב, והכלב יכול לשחות במים בלי בעיה החל מ 48 שעות לאחר היישום.

FRONTLINE פלוס לכלבים (10-20 ק"ג)
FRONTLINE פלוס לכלבים (10-20 ק"ג)
176 ₪

רותם
אנימלס - הכל לחיות
Logo
הרשמה לחשבון חדש