FRONTLINE פלוס לכלבים קטנים (2-9 ק"ג)

Ebay איביי

שמירהנשמרRemoved 0

פרונטליין פלוס ® לכלבים קטנים (2-9 ק"ג). במוצר יש 6 מנות לשישה טיפולים.

פרונטליין הוא מחסל הפרעושים והקרציות הכי מפורסם.

פועל מהר
מחסל את הפרעושים בתוך 24 שעות ואת הקרציות תוך 48 שעות.

נשאר פעיל במחזור הדם
איפול אחד הורג פרעושים בוגרים למשך 4-8 שבועות ומונע ההתפתחות של הביצים והזחלים למשך 6 שבועות.
פרונטליין פלוס ®  לכלבים הורג קרציות ויעיל למשך 4 שבועות.

במקרים קשים של פרעושים ובמקרים של כלבים אלרגיים מומלץ להשתמש בפרונטליין פלוס ® בכל חודש.

עמיד במים
אין בעיה לרחוץ את הכלב, והכלב יכול לשחות במים בלי בעיה החל מ 48 שעות לאחר היישום.

FRONTLINE פלוס לכלבים קטנים (2-9 ק"ג)
FRONTLINE פלוס לכלבים קטנים (2-9 ק"ג)
106 ₪

רותם
אנימלס - הכל לחיות
Logo
הרשמה לחשבון חדש